Opera (Conservatory)

Sanatta Yeterlik programı açabilmek için YÖK tarafından belirlenen öğretim üyesi kriterleri sağlanamadığından, Enstitümüz Opera  Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı öğrenci alımına kapalıdır….