Müzik (Konservatuvar) Sanatta Yeterlik

2023-2024

BAHAR DÖNEMİ

SANATTA YETERLİK

 

Program Hakkında

Müzik Bölümü Lisans Üstü Programları: Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Ana Sanat Dallarını kapsar. İlgili Anasanat Dalını kapsayan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ulusal ve uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, ara sınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar. Müzik anasanat dalı öğrencisine 1. ve 2. yarıyıl eğitim programında çalgısına ait ileri düzeydeki repertuvarın stilistik ve estetik kavrayışı, nitelikli yorumlama yetisi, akademik kariyer planlaması ve akademisyen olma amaçlı yapılan performansa dayalı eğitim hedefi amaçlar. 3. yarıyılda tez aşamasına geçilerek akademisyen yetiştirmek adına belirlenen tez konusuyla ilintili olarak halka açık bir resital programı belirlenir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Yüksek Lisans Diploması veya çıkış belgesi (Türkçe)

(E-Devlet) 

 

Onaylı Not Dökümü (Türkçe) 

(E-Devlet) 

(Sınav günü getirilecek.) 

Yabancı Dil Belgesi

 

 Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans mezunları 

Not: Öğrenci kaynağı uygun olmayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

Piyano: 4

Flüt: 1

Trombon: 1

Viyolonsel: 1

Toplam= 7 (+4 Yabancı Uyruklu)

 

 

Sınav:

Mülakat

Portfolyo

Performans

Yazılı

Diğer

Piyano Sanat Dalı: Mülakat(%20)+Portfolyo(%20)+Performans(%60)

Mülakat: Adaylara alanları ile ilgili sorular yöneltilir.

Performans: Çalgı Sınavı, ilan edilmiş olan müfredat beklenir.

Portfolyo: Adayın Lisans-Yüksek Lisans programı ve Mezuniyet sonrası yapmış olduğu tüm faaliyetleri içermelidir.

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Piyano

Sınav Yeri: 25 Ocak 2024 Perşembe   Saat: 13.00, DEÜ Devlet Konservatuvarı Kat:3  Sahne 

Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı:  Mülakat(%20)+Portfolyo(%20)+Performans(%60)

Mülakat: Adaylara alanları ile ilgili sorular yöneltilir.

Performans: Çalgı sınavı, ilan edilmiş olan müfredat beklenir.

Portfolyo: Adayın Lisans- Yüksek Lisans programı ve Mezuniyet sonrası yapmış olduğu tüm faaliyetleri içermelidir.

Sınava Tabii Tutulacak Alanlar: Yazılı, Mülakat ve Performans (Flüt, Trombon)

Sınav Yeri: 25 Ocak 2024 Perşembe   Saat: 13.00, DEÜ Devlet Konservatuvarı   Prof. Ece SÖZER Dersliği 

Yaylı Çalgılar Sanat Dalı: Mülakat(%20)+Portfolyo(%20)+Performans(%60)

Mülakat: Adaylara alanları ile ilgili sorular yöneltilir.

Performans: Çalgı sınavı, ilan edilmiş olan müfredat beklenir.

Portfolyo: Adayın Lisans- Yüksek Lisans programı ve Mezuniyet sonrası yapmış olduğu tüm faaliyetleri içermelidir.

Sınava Tabii Tutulacak Alanlar: Yazılı, Mülakat ve Performans (Viyolonsel)

Sınav Yeri: 25 Ocak 2024 Perşembe   Saat: 13.00, DEÜ Devlet Konservatuvarı   Doç. Melek GÖKÜSTÜN Dersliği 

Başarı Puanı: Bilim Sınavı(%50)+Genel Not Ort.(%50)

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar tıklayınız.

       Sanatta Yeterlik giriş sınavları için istenen ESERLER LİSTESİ için tıklayınız.