Heykel Yüksek Lisans


2023-2024

BAHAR DÖNEMİ

 
YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsayarak alanında donanımlı, belirli düzeyde bilgi birikimine sahip, kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Kabul Koşulları
Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması(E-Devlet) (Türkçe) 

Onaylı Not Dökümü (E-Devlet)(Türkçe) 

( Sınav Günü getirilecek )


Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel, Resim ve Seramik Bölümü ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi mezunları

Not: Öğrenci kaynağı uygun olmayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

7 (+2 Yabancı Uyruklu)

Sınav:
Yazılı Sınav %40

Yetenek/Yeterlik %40


Portfolyo % 20 

Bilim Sınavı: Yazılı %40 +Yetenek/Yeterlik %40 +Portfolyo %20

Yazılı: Heykel sanatı kapsamına giren tüm alanlar

Yetenek/Yeterlik Sınavı: Desen sınavı yapılacaktır. Adaylar yanında kalem, silgi getirmelidir.

Portfolyo İncelemesi: Adayların çalışmalarını belgeleyen portfolyoyu (basılı olarak), jüri tarafından değerlendirmek üzere yazılı sınavın sonunda, komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.  Teslim edilen portfolyolar sınav evrakı olduğundan iade edilmez.

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Heykel Sanatı

Başarı Puanı: Bilim Sınavı(%50)+Genel Not Ort.(%50)

Not: Aday yazılı sınavda kullanılmak üzere yanında MAVİ tükenmez kalem getirecektir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .