Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik

2023-2024

BAHAR DÖNEMİ

SANATTA YETERLİK

Program Hakkında

Program, farklı sanat ve tasarım disiplinlerini anlayan, sentezleyen ve bu alanlarda kendini donatmak isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu aktaracak ve dönemin beklentilerine uygun sorgulama ve uygulama ortamını sunmayı amaçlamaktadır. İlan edilen öğrenci kaynağına uygun adaylar başvuru yapabilirler. Seçme işlerden oluşan portfolyo, kitapçık halinde getirilmelidir. Sanatsal çalışmaların orjinallerinden en az iki adet getirilmelidir.

 

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:Yüksek Lisans Diploması veya çıkış belgesi (Türkçe)   (E-Devlet)   

Not Dökümü (Türkçe)(E-Devlet) 

(Sınav günü getirilecek.)  Yabancı Dil Belgesi (55 Puan)

 

Güzel Sanatlar Enstitüleri ve ilgili Enstitülerin; Sanat ve Tasarım, Plastik Sanatlar, Tasarım Çalışmaları, Resim, Heykel, Grafik, Sanat, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı, Baskı Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik, Cam, Seramik ve Cam Tasarımı, Fotoğraf, Film Tasarımı, Sinema ve TV, Canlandırma, Animasyon, Fotoğraf ve Video, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Sahne Tasarımı, ve Müzik Teknolojisi alanlarından ve Tekstil Anasanat Dalı, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans mezunu olan adaylar Sanatta Yeterlik programına başvuru yapabilirler.

Not: Öğrenci kaynağı uygun olmayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

20(+10 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı % 60

 

 

Portfolyo %40

 

 

 

 

Bilim Sınavı: Yazılı(%60)+Portfolyo(%40)

Yazılı: Sanat ve Tasarım üzerine adayın bilgi birkimini tartacak; belli başlı kavramlardan: sanatçılardan, sanat eserlerinden ve sanat etkinliklerden oluşan yazılı veya çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır.

Portfolyo: Aday, Lisans ve Lisansüstü eğitimi süresince ve varsa sonrasında gerçekleştirdiği sanat ve tasarım çalışmalarını içeren portfolyo dosyasını ilan edilen yazılı sınav günü tarihinde teslim edecektir. Portfolyo dosyası sınav belgesi sayıldığından adaya geri verilmeyip arşive alınır. 

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Sanat ve Tasarımı kapsayan alanlar, ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler.

Başarı Puanı: Bilim Sınavı(%50)+Genel Not Ort.(%50)

Not: Aday yazılı sınavda kullanılmak üzere yanında MAVİ tükenmez kalem getirecektir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için TIKLAYINIZ