Grafik Sanatta Yeterlik


2023-2024

BAHAR DÖNEMİ

 
SANATTA
YETERLİK

Program Hakkında

Bu programda grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilip, ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entelektüel birikime sahip akademisyenler, grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Kabul Koşulları


Kontenjan

Belgeler:
Yüksek Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi 
(E-Devlet)(Türkçe) 

Onaylı Not Dökümü (Türkçe)

(Sınav günü getirilecek.) 

(E-Devlet) 

Yabancı Dil Belgesi (55 Puan)

                           Öğrenci Kaynağı

Yüksek Lisans öğrenci kaynağında adı geçen kurumların ilgili    bölümlerinden Lisans Diploması alanlar ile, Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin Grafik / Grafik Tasarım / Grafik Tasarımı / Baskı Sanatları /  Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı tezli yüksek lisans programları mezunları

Not: Öğrenci kaynağı uygun olmayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

12 (+5 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı % 40

 

 

 

 

Portfolyo

%30

 

 

 

 

Mülakat

%30

 

 

 

 

Bilim Sınavı: Yazılı %40+ Portolyo %30+ Mülakat %30

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Grafik Baskı, Görsel İletişim Tasarımı branşlarında yer alan alanlar.

Yazılı: Alan üzerine belli başlı kavramlardan, tasarımcı ve sanatçılar, tasarım ve sanat eserleri ve etkinlikleri ilgili bir yazılı sınav ve/veya test sınavı yapılacaktır.

Portfolyo: Adayın lisans eğitimi süresince yaptığı çalışmaların yanı sıra serbest olarak ürettiği sanat ve tasarım ürünleri de incelenir. Dijital Portfolyo PDF formatında hazırlanmalıdır. Portfolyonun içinde adayın üretimini anlatan en az 20 çalışma; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini  ve eğitim durumunu kapsayan 1 (bir) sayfa özgeçmişi içermelidir. Portfolyolar, 17 Ocak 2024 tarihinde  (deugrafikyukseklisans@gmail.com) elektronik posta adresine gönderilir. Aday portfolyosunda gerekli gördüğü eserlerin orijinallerini yanında getirebilir. 

Mülakat: Alan üzerine belli başlı kavramlardan, tasarımcı ve sanatçılardan, tasarım ve sanat eserlerinden ve etkinliklerle ilgili sorular sorulacaktır. 

Başarı Puanı: Bilim Sınavı(%50)+Genel Not Ort.(%50)

Not: Aday yazılı sınavda kullanılmak üzere yanında MAVİ tükenmez kalem getirecektir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .