Header 01Header 02header 03

akademik kadro 

Prof. Oya SİPAHİOĞLU
(Anasanat Dalı Başkanı)

oya.sipahi@deu.edu.tr

Prof. Nuray AYHAN

nuray.yilmaz@deu.edu.tr

Yard. Doç. Aynur MAKTAL
aynur.maktal@deu.edu.tr

Yard. Doç. Vedat KACAR
vedat.kacar@deu.edu.tr

Yard. Doç. Atilla Cengiz KILIÇ
cengiz.kilic@gmail.com

Yard. Doç. Filiz Adıgüzel TOPRAK
filiz.adiguzel@deu.edu.tr

Yard. Doç. Gül GÜNEY
gul.guney@deu.edu.tr

Yard. Doç. Gonca KARAVAR
gonca.karavars@deu.edu.tr

Yard. Doç. Serap Savaş IŞIKHAN
serap.savas@deu.edu.tr

Yard. Doç. Ayşe ÇETİN
ayse.cetin@deu.edu.tr

Yard. Doç. Esra Kavcı ÖZDEMİR

esra.kavci@deu.edu.tr

Yard. Doç. Bahadır ÖZTÜRK
bahadir.ozturk@deu.edu.tr