DEÜ – GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2021-2022 YILI ÖNKAYIT VE SINAVLAR HAKKINDA .

Yayınlanma Tarihi: 06-01-2021

Enstitümüz Yönetmeliği uyarınca ; yılda  bir kez lisansüstü sınavları yapılmakta olup , Enstitümüz 2021 yılı ön kayıtları Ağustos ayında yapılacaktır.

Öğrenci Kaynakları , Kontenjanlar , Ön kayıt ve Giriş sınavları takvimi Mayıs ayında ilan edilecektir.

Web sayfamızdaki duyurularımızı düzenli olarak takip ediniz… 

 

In accordance with the Regulations of our Institute, a graduate exam is held once a year, and our Institute’s 2021 pre-registration will be made in August.

The calendar for Student Resources, Quotas, Pre-registration and Entrance exams will be announced in May.

Please regularly follow our announcements on our website.

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM ve SINAV UYGULAMA ESASLARI

Akademik Takvim Kontenjanlar ve Öğrenci Kaynağı
Madde 4- (1) Akademik takvim enstitünün teklifi üzerine senato tarafından belirlenir.
Madde 5- (1) Açılacak lisansüstü programlar, kontenjanlar, sınav takvimi ve başvuru
ve kabul koşulları enstitü kurulu tarafından karara bağlanarak enstitü web sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrenci kaynağında esas olan, belirlenen kaynağın diploma veya geçici mezuniyet
belgesi üzerinde aynen yazmasıdır. Ancak kaynağı kapsadığı düşünülen özellikli durumlarda,
enstitü tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazılı önerisi dikkate alınır.
Başvurular
Madde 6- (1) Enstitü lisansüstü başvuruları yılda bir (1) kez enstitünün belirlediği tarih
aralığında yapılır.
(2) Sanat ve tasarım anasanat dalı hariç aynı anda en fazla bir (1) programa başvuru
yapılabilir.
(3) Sanat ve tasarım anasanat dalı programına başvuranlar, en fazla bir (1) programa
daha başvuru yapabilir.
(4) Başvurular, ilan edilen tarih aralığında enstitüye şahsen ve/veya web üzerinden
yapılır. Başvuruların hangi yolla yapılacağı enstitü web sayfasında ilan edilir.
(5) Şahsen başvurularda adaylar, ilanda belirtilen başvuru tarihleri içinde gerekli
belgelerin aslı ve onaylı fotokopilerini enstitü kayıt bürosuna bizzat teslim eder.
(6) Web üzerinden başvurularda adayların, sistem üzerinden doldurdukları sınav giriş
belgesi niteliğindeki formla birlikte gerekli belgelerin aslı ve onaylı fotokopilerini giriş
sınavları sırasında yanında bulundurmaları gerekir.
(7) Şahsen ve/veya web yoluyla yapılan başvurularda beyan edilen bilgi ve belgelerin
doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda, hangi aşamada olursa olsun adayın tüm işlemleri
iptal edilir ve aday hakkında suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılır.
(8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
(9) Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru detayları enstitü web sayfasında güncel
tutulup, “başvurular” menüsü altında yıl boyu kalıcı olarak ilan edilir.