Yönetim

 

 

   

Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA

Doç. Arzu ATIL  Yrd. Doç. Cemal MEYDAN Nazan AKDEMİR

Enstitü Müdürü

Enstitü Müdür Yardımcısı 

(Öğrenci İşlerinden Sorumlu)

Enstitü Müdür Yardımcısı 

(İdari-Mali İşlerden Sorumlu)

Enstitü Sekreteri

yakup.oztuna@deu.edu.tr

arzu.cakir@deu.edu.tr cemal.meydan@deu.edu.tr nazan.akdemir@deu.edu.tr