Yönetim

 

   

   

Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU

Doç. Fuat AKDENİZLİ  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper KAZANCIOĞLU Volkan BEŞİK

Enstitü Müdürü

 

(İdari ve Mali İşlerden Sorumlu) Enstitü Müdür Yardımcısı 

 

(Öğrenci İşlerinden Sorumlu) Enstitü Müdür Yardımcısı

Enstitü Sekreteri Vekili

m.kostumoglu@deu.edu.tr

fuat.akdenizli@deu.edu.tr

alper.koglu@deu.edu.tr volkan.besik@deu.edu.tr