Opera Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik programı açabilmek için YÖK tarafından belirlenen öğretim üyesi kriterleri sağlanamadığından, Enstitümüz Opera Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı öğrenci alımına kapalıdır….