Formlar

 

 

FORMLAR
Formların açılabilmesi için güncel bir PDF Reader (Adobe Reader,Foxit Reader vs.) gerekmektedir.
(form doldurma ve çıktı alma konusunda örnek resim için tıklayınız.)
Enstitümüz, dilekçeler dahil form teslim yoluyla yapılacak tüm işlemlerde
“bilgisayar ortamında doldurulmuş
 form” kabul etmektedir.
Bu nedenle lütfen formları imza hariç “elle doldurarak” Enstitümüze teslim etmeyiniz.
FORM YÜKSEK LİSANS DOKTORA SANATTA YETERLİK DİĞER FORMLAR
Tez Başlığı Değişikliği Dilekçe Örneği
Tez Başlığı Bildirimi İlişik Kesme
Tez Danışmanı Önerisi   Öğretim Planı Ders Önerisi
Tez İzleme
  Öğretim Planı Değişiklik Gerekçesi ve İntibak Tablosu
Tez Savunma

Jüri Önerisi
Kayıt Dondurma Dilekçesi
Tez Önerisi Savunması    Tez Erişime Kapatma Dilekçesi
Yeterlik Sınav Jüri

Önerisi
  Biçimsel Kontrol Listesi 
Tez Danışmanı Değişikliği