Enstitü Kurulu

ENSTİTÜ KURULU

  
 Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  Enstitü Müdürü
 Doç. Fuat AKDENİZLİ  Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. M. Alper   KAZANCIOĞLU  Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Ragıp TARANÇ  Film Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Simber Rana ATAY  Fotoğraf Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Oya SİPAHİOĞLU  Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Dr.H.Yakup ÖZTUNA  Grafik Anasanat Dalı Başkanı
 Doç. Arzu ATIL  Heykel Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Faruk DÜZGÜN  Müzik Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ  Müzik Teknolojisi Bilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ  Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 Doç. Zibelhan DAĞDELEN  Opera Sanat Dalı Başkanı
   Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı
 Doç.Dr. A. Feyzi KORUR  Resim Anasanat Dalı Başkan V.
Prof. Dr.H.Yakup ÖZTUNA  Sahne Sanatları Anasanat Dalı Başkan V.
 Prof. Halil YOLERİ  Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Nesrin ÖNLÜ  Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
 Volkan BEŞİK  Raportör: Enstitü Sekreteri Vekili