Enstitü Kurulu

ENSTİTÜ KURULU

  
 Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA  Enstitü Müdürü
 Doç. Arzu ATIL   Enstitü Müdür Yardımcısı
 Yard. Doç. Cemal MEYDAN   Enstitü Müdür Yardımcısı
 Yard. Doç. Dr. Zuhal Çetin ÖZKAN  Film Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Simber Rana ATAY  Fotoğraf Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Oya SİPAHİOĞLU  Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA  Grafik Anasanat Dalı Başkanı
 Doç. Arzu ATIL  Heykel Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Tahir SÜMER  Müzik Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ  Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 Doç. Zibelhan DAĞDELEN  Sahne Sanatları (konsv.) Anasanat Dalı Başkanı
 Doç. Tuğcan GÜLER  Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Gülay SAĞLAM  Resim Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Semih ÇELENK  Sahne Sanatları (gsf) Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Sevim ÇİZER  Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
 Prof. Nesrin ÖNLÜ  Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
 Nazan AKDEMİR  Raportör