Eğitim Komisyonu

                                                     EĞİTİM KOMİSYONU
 
 Doç. Ebru Güner CANBEY  Konservatuvar Temsilcisi
 Doç. Tuğcan GÜLER  Tasarım ve Sanat Grubu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gonca KARAVAR  Tasarım ve Sanat Grubu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin ÖZKAN  Doktora Programlı Birimler Temsilcisi
 Filiz AVCI  Öğrenci İşleri Şef Vekili