İdari Personel

 

İDARİ PERSONEL

Adı SOYADI

Görevi

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Volkan BEŞİK

Enstitü Sekreteri Vekili

+90 (232 )412 96 81

volkan.besik@deu.edu.tr

Ayla TÜFEKÇİ

Özel Kalem

+90 (232 )412 96 81

ayla.tufekci@deu.edu.tr

Filiz AVCI

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu

+90 (232 )412 96 95

filiz.avci@deu.edu.tr

Özer TÜRK

Öğrenci İşleri

+90 (232 )412 96 94

ozer.turk@deu.edu.tr

 

Öğrenci İşleri

+90 (232 )412 96 97

 
Lütfiye KOL  Öğrenci İşleri +90 (232 )412 96 96 lutfiye.kol@deu.edu.tr 
Naciye YILDIZ   Yazı İşleri  +90 (232 )412 96 86 naciye.yildiz@deu.edu.tr 
Fadime DUVAHAN Bölüm Sekreteri +90 (232) 412 96 88 fadime.duvahan@deu.edu.tr
Nazan ACAR

Personel İşleri

+90 (232 )412 96 89  nazan.acar@deu.edu.tr
 

Personel İşleri

+90 (232 )412 96 89

 

Sayit GÜRBULAK

İdari Mali İşler

+90 (232 )412 96 90

sayit.gurbulak@deu.edu.tr

 Onur KARAMAN

İdari Mali İşler 

+90 (232 )412 96 91 

onur.karaman@deu.edu.tr

Gözde İLDAM

                Destek                      +90 (232 ) 412 96 79 

gozde.ildam@deu.edu.tr