İdari Personel

 

İDARİ PERSONEL

Adı SOYADI

Görevi

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Volkan BEŞİK

Enstitü Sekreteri Vekili

412 96 81

volkan.besik@deu.edu.tr

Ayla TÜFEKÇİ

Özel Kalem

412 96 81

ayla.tufekci@deu.edu.tr

Filiz AVCI

Öğrenci İşleri Şef V.

412 96 95

filiz.avci@deu.edu.tr

Fatma ARI

Öğrenci İşleri

412 96 94

fatma.yurdagel@deu.edu.tr

Özer TÜRK

Öğrenci İşleri

412 96 97

ozer.turk@deu.edu.tr

Nurhan OYKAN

Öğrenci İşleri

412 96 96

nurhan.oykan@deu.edu.tr

Esin CANİK

Personel İşleri Şefi

412 96 86

esin.canik@deu.edu.tr

Nazan ACAR

Yazı İşleri-Personel İşleri

412 96 89

nazan.acar@deu.edu.tr

Sayit GÜRBULAK

İdari Mali İşler

412 96 91

sayit.gurbulak@deu.edu.tr