Akademik Personel-Sanat ve Tasarım

 

Doç. Tuğcan GÜLER
Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Gülay SAĞLAM
Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA
Prof. Oya SİPAHİOĞLU
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Prof. Dr. Simber ATAY
Doç. Arzu ATIL