Akademik Personel-Sanat ve Tasarım

 

Doç. Tuğcan GÜLER
Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Gülay SAĞLAM
Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA
Prof. Oya SİPAHİOĞLU
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Prof. Dr. Simber ATAY
Doç. Arzu ATIL
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında Eğitim Veren Tüm Akademisyenler
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU