ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

Yayınlanma Tarihi: 05-02-2019

Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Öğrenciye Yapılan Duyurular;

Madde 44- (1) Öğrenciler, bütün öğrenimleri boyunca, enstitüdeki ilgili yönetmelik, uygulama esasları ve diğer düzenleyici hüküm ve ilkeleri bilmekle, bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermekle, öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durum çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak enstitü yönetimi tarafından yapılan ve enstitü web sayfasında yer alan duyuruları izlemekle yükümlüdürler.

                    (2) Öğrenciler, iletişim adreslerinde (posta, e-posta, telefon vs.) meydana gelen değişiklikleri en geç iki (2) hafta içerisinde enstitüye bildirmekle yükümlüdürler.

                    (3) Bir hakkın doğmasına esas teşkil edebilecek her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye bildirdiği en son adrese posta/e-posta göndermek veya genel olması durumunda enstitü web sayfasında ilan etmek suretiyle yapılır. Bu işlemlerin tümü gönderinin öğrenciye ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın tebligat yerine geçer ve öğrenci, tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.  

İlgili Madde’de belirtildiği üzere Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlar ilgili kişilerin mail adreslerine gönderilecektir. Mail adresleri güncel olmayan öğrencilerimiz en kısa sürede iletişim bilgilerini ve adreslerini güncellemelerini rica ederiz.