Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kontenjanlarıdır.

Bu kontenjanlar, ilgili mevzuatlar uyarınca her yıl Enstitümüz tarafından belirlenir ve yenilenir.

         Enstitümüz Yatay Geçiş Koşulları için TIKLAYINIZ…

Anabilim / Anasanat Dalları

Yüksek Lisans

Doktora / Sanatta Yeterlik

Film Tasarımı Anasanat Dalı

Fotoğraf Anasanat Dalı

Geleneksel Türk San. Anasanat Dalı

1

Grafik Anasanat Dalı

Heykel Anasanat Dalı

1

Müzik Anasanat Dalı

Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

Müzik Teknolojisi Bilim Dalı

Opera Sanat Dalı

Resim Anasanat Dalı

Sahne Sanatları Anasanat Dalı

1

1

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Seramik ve Cam Tas. Anasanat Dalı

1

Tekstil ve Moda Tas. Anasanat Dalı