Tez Teslim Kuralları

 

TEZ TESLİM KURALLARI

 

 

Başarıyla tamamlanan tez sınavı (savunma) sonrası mezuniyet için Enstitüye teslim edilecekler aşağıda belirtilmiştir.

 

 
 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA/SANATTA YETERLİK

İçinde jüri imzalı orijinal tutanakların bulunduğu, ciltli, 2 adet tez/uygulama raporu.

İçinde jüri imzalı orijinal tutanakların bulunduğu, ciltli, 2 adet tez/uygulama raporu.

Tez/uygulama raporu kapak içeriğinin kullanılan tüm disklere ve kutuya aynen baskılanması şartıyla:
Tezler için: Tezin .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği 1 adet kapaklı CD/DVD. Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir.
Uygulama raporu için: Bir tarafında raporun .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği CD/DVD, diğer tarafında uygulamayı gösterir tüm görsellerin yazım kılavuzunda belirtildiği şekliyle aktarıldığı CD/DVD/BluRayDisk’i içeren 1 adet DVD kutu (DVD case). Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir.

Tez/uygulama raporu kapak içeriğinin kullanılan tüm disklere ve kutuya aynen baskılanması şartıyla:
Tezler için: Tezin .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği 1 adet kapaklı CD/DVD. Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir. 
Uygulama raporu için: Bir tarafında raporun .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği CD/DVD, diğer tarafında uygulamayı gösterir tüm görsellerin yazım kılavuzunda belirtildiği şekliyle aktarıldığı CD/DVD/BluRayDisk’i içeren 1 adet DVD kutu (DVD case). Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir.

 

 

Tez/uygulama raporuyla ilgili bilgileri YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yükledikten sonra alınacak ve içinde referans numarasının bulunduğu 1 adet belge (tez veri girişi ve yayımlama izin formu).

 

Tez/uygulama raporuyla ilgili bilgileri YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yükledikten sonra alınacak ve içinde referans numarasının bulunduğu 1 adet belge (tez veri girişi ve yayımlama izin formu).  

Enstitü web sayfası formlar bölümünden alınacak 1 adet ilişik kesme belgesi.

Enstitü web sayfası formlar bölümünden alınacak 1 adet ilişik kesme belgesi.

 

DEBİS- Kişisel Bilgilerim sayfası üzerinden alınacak 1 adet mezun bilgi formu

DEBİS-Kişisel Bilgilerim sayfası üzerinden alınacak 1 adet mezun bilgi formu

 

1 adet öğrenci kimlik kartı.

1 adet öğrenci kimlik kartı.