Tez Teslim Kuralları

 

TEZ TESLİM KURALLARI

 

 

Başarıyla tamamlanan tez sınavı (savunma) sonrası mezuniyet için Enstitüye teslim edilecekler aşağıda belirtilmiştir.

 

 
 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA/SANATTA YETERLİK

İçinde jüri imzalı orijinal tutanakların bulunduğu, ciltli, 1 adet tez/uygulama raporu.

İçinde jüri imzalı orijinal tutanakların bulunduğu, ciltli, 1 Adet tez/uygulama raporu.

Tez/uygulama raporu kapak içeriğinin kullanılan tüm disklere ve kutuya aynen baskılanması şartıyla:
Tezler için: Tezin .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği 1 adet kapaklı CD/DVD. Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir.
Uygulama raporu için: Bir tarafında raporun .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği CD/DVD, diğer tarafında uygulamayı gösterir tüm görsellerin yazım kılavuzunda belirtildiği şekliyle aktarıldığı CD/DVD/BluRayDisk’i içeren 1 adet DVD kutu (DVD case). Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir.

Tez/uygulama raporu kapak içeriğinin kullanılan tüm disklere ve kutuya aynen baskılanması şartıyla:
Tezler için: Tezin .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği 1 adet kapaklı CD/DVD. Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir. 
Uygulama raporu için: Bir tarafında raporun .docx (word) ve .pdf olarak kaydedildiği CD/DVD, diğer tarafında uygulamayı gösterir tüm görsellerin yazım kılavuzunda belirtildiği şekliyle aktarıldığı CD/DVD/BluRayDisk’i içeren 1 adet DVD kutu (DVD case). Pdf dosyasının adı referans numarası olması gerekmektedir.

 

 

Tez/uygulama raporuyla ilgili bilgileri YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yükledikten sonra alınacak ve içinde referans numarasının bulunduğu 1 adet belge (tez veri girişi).

 

Tez/uygulama raporuyla ilgili bilgileri YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yükledikten sonra alınacak ve içinde referans numarasının bulunduğu 1 adet belge (tez veri girişi).  

Enstitü web sayfası formlar bölümünden alınacak 1 adet ilişik kesme belgesi Merkez Kütüphaneden onay alınacak.

Enstitü web sayfası formlar bölümünden alınacak 1 adet ilişik kesme belgesi Merkez Kütüphaneden onay alınacak.

 

DEBİS- Kişisel Bilgilerim sayfası üzerinden alınacak 1 adet mezun bilgi formu

DEBİS-Kişisel Bilgilerim sayfası üzerinden alınacak 1 adet mezun bilgi formu

 

1 adet öğrenci kimlik kartı.

1 adet öğrenci kimlik kartı.

 

Ulusal Tez Merkezinde, tezinin yayınlanmasını engellemek isteyen öğrenciler Enstitümüze dilekçe vererek Yönetim Kurulu Kararı ile geçici olarak tezini erişime kapatabilir.

Ulusal Tez Merkezinde, tezinin yayınlanmasını engellemek isteyen öğrenciler Enstitümüze dilekçe vererek Yönetim Kurulu Kararı ile geçici olarak tezini erişime kapatabilir.