Tarihçe

     

TARİHÇE

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) 1992’de kurulmuş, 1996 yılında faaliyete geçmiş ve 2002 yılında, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Film Tasarımı Anasanat Dalı, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, Grafik Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Fotoğraf Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Opera Anasanat Dalı lisansüstü programları bünyesine devralmıştır. Günümüzde GSE çatısı altında 1 Sanat Dalı, 1 Bilim Dalı, 1 Anabilim Dalı ve 11 Anasanat Dalı olmak üzere toplamda 14 birim bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü programları, Güzel Sanatlar alanındaki gelişmeleri göz önünde bulunduran, geleceğe yönelik sürekli güncellenen akademik bilgi birikimine sahip nitelikli insanların yetiştirilmesi misyonunu üstlenmektedir. 

Güzel Sanatlar Enstitüsü’ndeki programlar, nitelikli akademik yapılanma ve araştırma ile sanat kültürüne ait değişik alanlara önemli katkı sağlamaktadır.