Seramik ve Cam Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik programı açabilmek için YÖK tarafından belirlenen öğretim üyesi kriterleri sağlanamadığından, Enstitümüz Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı öğrenci alımına kapalıdır….