Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans

2019-2020

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Programın temel amacı, farklı sanat ve tasarım disiplinlerini anlamak, sentezlemek, kendilerini donatmak ve geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu aktarmaktır. İlan edilen öğrenci kaynağına uygun adaylar başvuru yapabilirler. Seçme işlerden oluşan portfolyo, kitapçık halinde getirilmelidir. Sanatsal çalışmaların orjinallerinden en az iki adet getirilmelidir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

 

Not Dökümü
( Sınav günü getirilecek )

Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri mezunları, Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Bölümü mezunları, İletişim Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Fotoğraf ve Video ile Yeni Medya Bölümü mezunları programa başvurabilirler.

Adaylarda Aranacak Nitelikler: İlan edilen öğrenci kaynağına uygun adaylar başvuru yapabilirler. 

20 

Sınav:

 

 

Yazılı %30

 

Portfolyo %30

 

 

Mülakat % 40

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Sanat ve Tasarım branşlarında yer alan alanlar, ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler.

Yazılı: Sanat, Tasarım üzerine belli başlı kavramlardan, sanatçılardan, sanat eserlerinden, etkinliklerden oluşan yazılı ve/veya çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır.

Portfolyo: Aday, lisans eğitimi süresince ve bunlara ek olarak serbest ürettiği sanat ve tasarım ürünlerinden bir seçki oluşturmalıdır. Oluşturduğu seçkiden hem dijital hem de basılı olarak iki portfolyo dosyasını hazırlamalıdır. Bu iki portfolyonun içerikleri aynı olacaktır. Aday yanında başka çalışmalar da getirebilir.
Dijital portfolyo mutlaka yatay formatta hazırlanmalı, 25 slaytı aşmamalı, çok sayfalı tek bir PDF dosya olarak kaydedilmeli, dosya boyutu 20 mb’ı geçmemeli ve sınavlardan önce Enstitü tarafından  ilan edilen en geç 
( 05 Ağustos 2019)  tarihine kadar verilen mail adresine ( deusanatvetasarim@gmail.com ) ulaştırılmalıdır.


Basılı portfolyo içerik olarak dijital portfolyoyla aynı olmalıdır. Ancak aday, basılı portfolyosunu uzun kenarı 30 cm’yi geçmemek üzere istediği şekilde tasarlayabilir. Basılı portfolyo 30 sayfayı geçmemelidir.
Mülakat sınavı sonunda basılı portfolyo adaya iade edilir, dijital portfolyo arşivlenir.
Orijinal eser üreten adayların yanlarında en az iki adet eser getirmeleri gerekmektedir.
Adayın portfolyosu mülakat sınavından önce değerlendirilerek notlandırılacaktır.

Mülakat: Adayın, sunum formatında kendisine gösterilen sanat ve tasarım eserleri hakkında bilgi vermesi ve/veya yorum yapması, belli başlı güncel sanat ve kültür etkinlikleri ile sanat ve tasarım üzerine genel kavramlar bağlamında sorulacak soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir.
Gerek görülürse adaya portfolyosundaki çalışmaları ya da yanında getirdiği eserleri ile ilgili sorular da sorulabilir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program için TIKLAYINIZ