Sahne Sanatları Yüksek Lisans

2019-2020 

YÜKSEK LİSANS

 

Program Hakkında

Program, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle, sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entellektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları, sanat yönetmenliği vs. yetiştirmeye yöneliktir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

Not Dökümü
( Sınav günü getirilecek )

 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Sanatları ve Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümleri; DTCF’ninve Müzik-Sahne Sanatları Fakültelerinin Tiyatro ve Oyunculuk Bölümleri; Üniversitelerde Bağımsız ya da Konservatuvarlara bağlı olan Tiyatro, Opera, Bale, Halk  Dansları , Çağdaş Dans -Modern Dans Bölümleri Bölümler İle Edebiyat Fakültelerinin Tiyatro Eleştirmenliği,Dramaturji, Dramatik Yazarlık, Türk Dili, Filoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Felsefe ve Psikoloji Bölümleri mezunları

5

Sınav:

Yazılı Sınav % 70 

 

Mülakat % 30

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Sahne Sanatları, Türk  Tiyatrosu Tarihi, Çağdaş Tiyatro,  Tiyatro  Kuramları

 

Mülakat: Sahne Sanatları Tarihi , Türk  Tiyatrosu Tarihi, Çağdaş Tiyatro, Tiyatro Tarihi , Tiyatro  Kuramları alanından sorulacak sorulara nitelikli yanıtlar vermeleri ve çalışmak istedikleri tez / Proje konularına hakimiyetleri beklenmektedir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .