Sahne Sanatları Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle, sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entellektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları, sanat yönetmenliği vs. yetiştirmeye yöneliktir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

Not Dökümü

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Sanatları ve Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümleri; Dil, Tarih, Coğrafya Fakültelerinin Tiyatro ve Oyunculuk Bölümleri; Konservatuvarların Tiyatro, Opera, Bale Bölümleri; Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili, Filoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Felsefe ve Psikoloji Bölümleri mezunları

5

Sınav:

Yazılı Sınav

 

Mülakat

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Tiyatro Tarihi, Dünya Tiyatrosu Oyun Metinleri, Yönetmenler, Oyun Yazarları, Tasarımcılar, Kuramcılar…

 

Mülakat: Tiyatro ve Sahne Sanatları alanında adayların yöneltilen sorulara doyurucu cevaplar vermeleri, alanın literatürüne hakim olduklarını göstermeleri beklenmektedir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .