Sahne Sanatları Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle, sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entellektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları, sanat yönetmenliği vs. yetiştirmeye yöneliktir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

Not Dökümü

Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Sahne Sanatları Bölümlerinin Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Dramaturgi, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı mezunları, Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümleri, Devlet Konservatuvarları Tiyatro ve Opera Bölümü mezunları, Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve diğer Filoloji Bölümü mezunları.

10

Sınav:

Yazılı Sınav

Mülakat

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .