Resim Yüksek Lisans

2019-2020 YÜKSEK LİSANS

 

Program Hakkında

Program öncelikli olarak resim sanatına ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslere yoğunlaşmıştır. Programdaki seçmeli derslerle Sanat Tarihi, Sanat Kuramı ve Sanat Eleştirisi adına gerekli olan bilgiyi öğrencilere aktarmaktadır.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

 

Onaylı Not Dökümü
( Sınav günü getirilecek )

“Güzel Sanatlar Fakültesi” Resim, Heykel, Grafik ve Fotoğraf, Görsel Sanatlar, Birleşik Sanatlar ya da Plastik Sanatlar Bölümü mezunları ile; “Sanat”, “Sanat ve Tasarım”, “Sanat, Tasarım ve Mimarlık”, “Güzel Sanatlar ve Tasarım”, “Tasarım ve Mimarlık” ile “İletişim” Fakültelerinin Sanat, Resim, Görsel Sanatlar, Birleşik Sanatlar, Plastik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf ve Video Bölümü mezunları.

7(+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 


Yazılı Sınav

%50

 

 

 

Mülakat+Portfolyo

%50

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar:

Plastik sanatlar, Görsel Kültür Tarihi, Sanat tarihi, Sanat kuramı ve Eleştirisi , Sanat kavram terimleri, Çağdaş sanat kuramları 

 

           Klasik Yazılı Sınavı  

 

 

Portfolyo ve Mülakat sınavı birleştirilmiştir. ”Sözlü görüşme ve dosya inceleme”adı ile yapılacak olan bu sınavda adaya Genel Sanat kültürü ile ilgili sunduğu dosya içeriği ve yine sunduğu en az iki orjinal çalışma hakkında sorular yöneltilecektir.

Teslim edilen Portfolyolar sınav evrakı olduğundan iade edilmez.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .