Resim Sanatta Yeterlik

 

2019-2020 SANATTA YETERLİK

 

Program Hakkında

Program öncelikli olarak resim sanatına ilişkin derslere yoğunlaşmıştır. Programdaki seçmeli derslerle Sanat Tarihi, Sanat Kuramı ve Sanat Eleştirisi adına gerekli olan bilgiyi öğrencilere aktarmaktadır.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Yüksek Lisans Diploması veya çıkış belgesi 

( Sınav günü getirilecek )

Not Dökümü
(4 üzerinden 3)
veya
(100 üzerinden 80)
( Sınav günü getirilecek )

Yabancı Dil Belgesi
( Sınav günü getirilecek )

 

Resim Anasanat dalı ile Sanat ve Tasarım Anasanat dalında tezli yüksek lisans proğramını tamamlamış olmak

(+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı % 40

 

 

 

Portfolyo+ Mülakat %60

 

Plastik sanatlar, Görsel Kültür Tarihi, Sanat tarihi, Sanat kuramı ve Eleştirisi , Sanat kavram terimleri, Çağdaş sanat kuramları 

 

Test Sınavı  

 

 

Portfolyo ve Mülakat sınavı birleştirilmiştir. ”Sözlü görüşme ve dosya inceleme”adı ile yapılacak olan bu sınavda adaya Genel Sanat kültürü ile ilgili sunduğu dosya içeriği ve yine sunduğu en az iki orjinal çalışma hakkında sorular yöneltilecektir.

Teslim edilen Portfolyolar sınav evrakı olduğundan iade edilmez.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .