ÖYP

 

ÖYP LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

ÖYP ile daha önce ataması yapılan Araştırma Görevlilerine yönelik

Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 
 BAHAR DÖNEMİ 
Lisansüstü Eğitim Kontenjanlarıdır.

Bu kontenjanlar, ilgili mevzuatlar uyarınca her yıl/dönem
doğrudan YÖK tarafından belirlenir ve yenilenir.

Anabilim/Anasanat/Bilim/Sanat Dalı

Yüksek Lisans

Doktora / Sanatta Yeterlik

Sahne Sanatları

5

5

Geleneksel Türk Sanatları

3

3

Seramik ve Cam Tasarımı

2

Tekstil ve Moda Tasarımı

3

3

Grafik

2

2

Sanat ve Tasarım

2

2

 Fotoğraf

1

 

 Müzik (konservatuvar)

1

1

Müzik Bilimleri 

1

1

 Resim

1

 1