Müzik Teknolojisi Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program öncelikli olarak lisans derecesini müzik teknolojisi alanında almış, akademik kariyeri veya müzik teknolojisi alanında uzmanlık altyapısıyla yetki ve sorumluluk almayı hedefleyen adaylara yöneliktir. Dersler, öğrencilere güçlü bir temel kazandıracak nitelikte olup aynı zamanda uygulamaya bakış açısı da kazandırmaya çalışmaktadır.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

 

Not Dökümü

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Teknolojisi ve Müzik Bilimleri Bölüm/Anabilim Dalları, Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Konservatuvarlar başta olmak üzere diğer dört yıllık lisans mezunları.

8

Sınav:

Mülakat

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Müzik Teknolojileri Literatürü

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .