Müzik (Konservatuvar) Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Anasanat Dallarını kapsar ve ulusal/uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, arasınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

 

Lisans Diploması

 

 

Not Dökümü

* Konservatuvar Müzik Bölümü lisans mezunları, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü lisans mezunları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri Müzik Bölümü lisans mezunları (Piyano-Flüt-Obua-Klarinet-Tuba-Trombon-Korno-Keman-Kontrbas-Viyolonsel-Kompozisyon ve Orkestra Şefliği)

* “Anadal Kompozisyon”a başvurularda Konservatuvar Müzik Bölümü Lisans Mezunlarına ek olarak Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakülteleri Müzik Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri mezunları

 


31 (+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

Mülakat

 

 

Diğer

Mülakat: Teorik ve müzikal açıdan sanatsal ve bilimsel hakimiyet.

 

Diğer: 

Kompozisyon;

* Aday, en az iki farklı çalgı grubu için çeşitlendirilmiş 4 adet müzik eserinin yazılı (3 kopya) ve işitsel (canlı performans, audio, midi vb.) materyallerini sunmalıdır.   

* Armoni ve Kontrpuan (Realizasyon ve/veya Analiz) Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Devresi Mezunları bu aşamadan muaf tutulacaktır.

Orkestra Şefliği;

1- Adayın, iki adet farklı orkestra eseri yada bölümü piyano eşliğinde yönetmesi gerekir. Aday kendi piyanistini temin etmekle yükümlüdür. Yöneteceği eserlere ait (3 kopya) partitürü sınav esnasında yanında bulundurması gerekir.

2- Aday, herhangi bir çalgı için yazılmış iki adet müzik parçasını sınav sırasında seslendirmelidir.

3- Adaylarda, armoni, kontrpuan, form bilgisi, müzik analizi, enstrümasyon/orkestrasyon ve partitür okuma-çalma becerileri aranacak, bu çerçevede adaya sınav esnasında yazılı sorular yöneltilecektir.

  • Kompozisyon Sanat Dalı Lisans devresi mezunları 3. kısımdan muaf tutulacaktır.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .

Yüksek Lisans giriş sınavları için istenen ESERLER LİSTESİ için tıklayınız.