Müzik (Konservatuvar) Yüksek Lisans

2019-2020

YÜKSEK LİSANS

 

Program Hakkında

Program, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Anasanat Dallarını kapsar ve ulusal/uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, arasınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

 

Lisans Diploması

 

 

Not Dökümü
( Sınav günü getirilecek )

* Konservatuvar Müzik Bölümü lisans mezunları, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü lisans mezunları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri Müzik Bölümü lisans mezunları (Piyano-Keman-Viyolonsel-Kompozisyon )

* Anadal Kompozisyon’a başvurularda Konservatuvar Müzik Bölümü Lisans Mezunlarına ek olarak Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakülteleri Müzik Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri mezunları

 


Toplam= 8

Piyano

=2

Kompozisyon = 3

Keman

= 2

Viyolonsel 

= 1

Sınav:

 

Mülakat

( % 20 )

 

 

Diğer :

Çalgı sınavı

( % 80 ) 

 

 

Mülakat: Adaylara alanları ile ilgili sorular yöneltilir.

 

 

Diğer:  İlan edilmiş olan müfredat beklenir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .

Yüksek Lisans giriş sınavları için istenen ESERLER LİSTESİ için tıklayınız.