Muzik (Konservatuvar) Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Anasanat Dallarını kapsar ve ulusal/uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, arasınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması

Not Dökümü

Konservatuvar Müzik Bölümü Lisans mezunları. Ancak, “Anadal Kompozisyon”a başvurularda Konservatuvar Müzik Bölümü Lisans Mezunlarına ek olarak, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakülteleri Müzik Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri mezunları.

25 (+1 Yabancı)

Sınav:

Çalgı Performans Değerlendirme (ÇPD)

Kompozisyon alt programı için ÇPD
+ Portfolyo
+ Yazılı Sınav
+ Mülakat

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .

Yüksek Lisans giriş sınavları için istenen ESERLER LİSTESİ için tıklayınız.