Müzik (Konservatuvar) Sanatta Yeterlilik

SANATTA YETERLİK

Program Hakkında

Müzik Bölümü Lisans Üstü Programları: Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Ana Sanat Dallarını kapsar. İlgili Anasanat Dalını kapsayan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ulusal ve uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, ara sınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar. Müzik anasanat dalı öğrencisine 1. ve 2. yarıyıl eğitim programında çalgısına ait ileri düzeydeki repertuvarın stilistik ve estetik kavrayışı, nitelikli yorumlama yetisi, akademik kariyer planlaması ve akademisyen olma amaçlı yapılan performansa dayalı eğitim hedefi amaçlar. 3. yarıyılda tez aşamasına geçilerek akademisyen yetiştirmek adına belirlenen tez konusuyla ilintili olarak halka açık bir resital programı belirlenir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Yüksek Lisans Diploması 

Not Dökümü 
(4 üzerinden 3)
veya
(100 üzerinden 80)

Yabancı Dil Belgesi

Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans mezunları (Piyano-Flüt-Trombon-Korno-Keman-Kontrbas-Viyolonsel-Kompozisyon ve Orkestra Şefliği)

21 (+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

Mülakat

 

Diğer

 

Mülakat: Teorik ve müzikal açıdan sanatsal ve bilimsel hakimiyet.

 

Diğer:

Kompozisyon;

Aday, en az iki farklı çalgı grubu için çeşitlendirilmiş 5 adet müzik eserinin yazılı (3 kopya) ve işitsel (canlı performans, audio, midi vb.) materyallerini sunmalıdır.

Orkestra Şefliği;

1- Adayın, iki adet farklı orkestra eseri yada bölümü piyano eşliğinde yönetmesi gerekir. Aday kendi piyanistini temin etmekle yükümlüdür. Yöneteceği eserlere ait (3 kopya) partitürü sınav esnasında yanında bulundurması gerekir.

2- Aday, herhangi bir çalgı için yazılmış iki adet müzik parçasını sınav sırasında seslendirmelidir.

3- Adaylarda, armoni, kontrpuan, form bilgisi, müzik analizi, enstrümasyon/orkestrasyon ve partitür okuma-çalma becerileri aranacak, bu çerçevede adaya sınav esnasında yazılı sorular yöneltilecektir.

  • Orkestra Şefliği Yüksek Lisans programı mezunları 3. kısımdan muaf tutulacaktır.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar tıklayınız.

       Sanatta Yeterlik giriş sınavları için istenen ESERLER LİSTESİ için tıklayınız.