Muzik (Konservatuvar) Sanatta Yeterlilik

SANATTA YETERLİK

Program Hakkında

Müzik Bölümü Lisans Üstü Programları: Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Ana Sanat Dallarını kapsar.
İlgili Anasanat Dalını kapsayan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ulusal ve uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, ara sınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.
Müzik anasanat dalı öğrencisine 1. ve 2. yarıyıl eğitim programında çalgısına ait ileri düzeydeki repertuvarın stilistik ve estetik kavrayışı, nitelikli yorumlama yetisi, akademik kariyer planlaması ve akademisyen olma amaçlı yapılan performansa dayalı eğitim hedefi amaçlar.
3. yarıyılda tez aşamasına geçilerek akademisyen yetiştirmek adına belirlenen tez konusuyla ilintili olarak halka açık bir resital programı belirlenir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Yüksek Lisans Diploması 

Not Dökümü 
(4 üzerinden 3)
veya
(100 üzerinden 80)

Yabancı Dil Belgesi

Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Mezunları.

25 (+1 Yabancı)

Sınav:

Çalgı Performans Değerlendirme (ÇPD)

Kompozisyon alt programı için ÇPD
+ Portfolyo
+ Yazılı Sınav
+ Mülakat

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar tıklayınız.

Sanatta Yeterlik giriş sınavları için istenen ESERLER LİSTESİ için tıklayınız.