Müzik Bilimleri Yüksek Lisans

2019-2020 YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program öncelikli olarak lisans derecesini müzik bilimleri alanında almış ve bu alanda yetki ve sorumluluk almayı hedefleyen adaylara yöneliktir. Program kapsamında verilen dersler, öğrencilerin bilimsel bakış açısını geliştirecek niteliktedir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

Onaylı Not Dökümü
( Sınav günü getirilecek )

Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik ve Müzikoloji Bölümleri, Konservatuvarların Opera ve Müzik Bölümleri veya dört yılllık diğer lisans eğitiminden mezun olanlar.

12

Sınav:

Yazılı Sınav %40

Mülakat %60

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Müzik Bilimleri Literatürü

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .