Mevzuat

 

 

1 Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
2 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Dokuz Eylül Üniversitesi)
3 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)
4 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
5 Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
6 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
7 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
8 Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
9 Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi
10 Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi
11 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği