Heykel Yüksek Lisans


2019-2020 
YÜKSEK LİSANS
Program Hakkında

Program iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsayarak alanında donanımlı, belirli düzeyde bilgi birikimine sahip, kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Kabul Koşulları
Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

Onaylı Not Dökümü

( Sınav Günü getirilecek )


Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel, Resim ve Seramik Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi mezunları
8 (+1 Yabancı Uyruklu)
Sınav:

Yazılı Sınav %40

Yetenek/Yeterlik %30

Mülakat % 30 

 

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Resim-Heykel Sanatı

Mülakat: Sınava gelirken portfolyo getirilmesi zorunludur. Teslim edilen portfolyolar sınav evrakı olduğundan iade edilmez.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .