Heykel Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Program iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsayarak alanında donanımlı, belirli düzeyde bilgi birikimine sahip, kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Kabul Koşulları
Öğrenci Kaynağı

Kontenjan
Belgeler:

Lisans Diploması 

Not Dökümü


Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel, Resim ve Seramik Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi mezunları
8 (+1 Yabancı Uyruklu)
Sınav:

Yazılı Sınav

Yetenek/Yeterlik

Mülakat

 

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Resim-Heykel Sanatı

Mülakat: Sınava gelirken portfolyo getirilmesi zorunludur.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .