Grafik Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Programın ilk iki yarıyılında grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Programda, ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entellektüel birikime sahip grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

 

Not Dökümü

 

Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Grafik, Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Baskıresim, Animasyon, Tekstil Tasarım, Fotograf lisans mezunları.

10 (+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı

 

 

 

Portfolyo

 

 

 

 

Mülakat

 

 

 

Başvuru Mektubu

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Grafik Baskı, Görsel İletişim Tasarımı branşlarında yer alan alanlar.

Yazılı: Alan üzerine belli başlı kavramlardan, tasarımcı ve sanatçılardan, tasarım ve sanat eserlerinden, etkinliklerden ilgili 3 sorudan oluşan bir yazılı sınav yapılacaktır.

Portfolyo: Adayın lisans eğitimi süresince yaptığı çalışmaların yanı sıra serbest olarak ürettiği sanat ve tasarım ürünleri de incelenir. Çalışmalarla ilgili gelebilecek soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir. Portfolyo basılı olmalı ve başvuruyla birlikte ilan edilen birime elden ya da postayla teslim ederler.  Başvuru mektubu ile birlikte teslim edilmelidir. Dijital eser (Web sitesi, animasyon) gösterecek adaylar CD ortamında portfolyo oluşturup teslim etmelidirler. 

Mülakat: Adayın gösterilen sanat eserleri hakkında bilgi vermesi ve yorum yapması, bununla birlikte alan üzerine sorulacak soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir.

Başvuru Mektubu: Adaylar programa başvurma gerekçelerini, beklentilerini, hedeflerini, amaçlarını ve kurumu tercih etme nedenlerini açıklayan, 500 kelimeden az olmayan bir mektup yazarlar ve mektubu sisteme online yükler ya da ilan edilen birime elden ya da postayla telim ederler. Söz konusu mektup asılı portfolyo ile birlikte teslim edilmelidir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .