Grafik Yüksek Lisans

2019-2020 YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Programın ilk iki yarıyılında grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Programda, ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entellektüel birikime sahip grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kabul Koşulları

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

 

Onaylı Not Dökümü
( Sınav Günü getirilecek )

                         Öğrenci Kaynağı

Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım,Mimarlık ve Tasarım, İletişim Fakültelerinin Grafik / Grafik Tasarım / Grafik Tasarımı /Baskıresim / Baskı Sanatları/Görsel Sanatlar/Görsel İletişim Tasarımı/Resim bölümleri lisans mezunları

10 (+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı %30 

 

 

 

Portfolyo % 40

 

 

 

Başvuru Mektubu

 

Mülakat % 30

 

 

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Grafik Baskı, Görsel İletişim Tasarımı branşlarında yer alan alanlar.

Yazılı: Alan üzerine belli başlı kavramlardan, tasarımcı ve sanatçılardan, tasarım ve sanat eserlerinden ve  etkinliklerle ilgili  bir yazılı sınav ve / veya test sınavı yapılacaktır.

Portfolyo: Adayın lisans eğitimi süresince yaptığı çalışmaların yanı sıra serbest olarak ürettiği sanat ve tasarım ürünleri de incelenir. Portfolyo PDF formatında hazırlanmalıdır. Portfolyonun uzun kenarı en fazla 30cm olmalıdır. Portfolyonun içinde adayın üretimini anlatan en az 10 çalışma; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini  ve eğitim durumunu kapsayan 1 (bir) sayfa özgeçmiş ve adayların programa başvurma gerekçelerini, beklentilerini, hedeflerini, amaçlarını ve kurumu tercih etme nedenlerini açıklayan, 500 kelimeden az olmayan başvuru mektubunu içermelidir. Portfolyolar ;  başvuru mektubu ile beraber en geç  ( 05 Ağustos 2019)  tarihine kadar  ( deugrafikyukseklisans@gmail.com ) elektronik posta adresine gönderilir, ayrıca sınav günü basılı bir kopyayı aday beraberinde getirir ve teslim eder. Basılı kopya adaya iade edilmez.

Mülakat: Adayın gösterilen sanat eserleri hakkında bilgi vermesi ve yorum yapması, bununla birlikte alan üzerine sorulacak soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir.

 

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .