Grafik Sanatta Yeterlik


2019-2020 
SANATTA
YETERLİK
Program Hakkında

Bu programda grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilip, ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entelektüel birikime sahip akademisyenler, grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Kabul Koşulları


Kontenjan

Belgeler:

Yüksek Lisans Diploması
( Sınav günü getirilecek )
Onaylı Not Dökümü
(4 üzerinden 3)
veya
(100 üzerinden 80)
( Sınav günü getirilecek )


Yabancı Dil Belgesi
( Sınav günü getirilecek )

                           Öğrenci Kaynağı

Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin

Grafik / Grafik Tasarım / Grafik Tasarımı 

Baskıresim / Baskı Sanatları /  Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı tezli yüksek lisans programları mezunları

10 (+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı % 40

 

 

 

 

Portfolyo % 30

 

 

 

Mülakat % 30

 

 

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Grafik Baskı, Görsel İletişim Tasarımı branşlarında yer alan alanlar.

Yazılı:Alan üzerine belli başlı kavramlardan, tasarımcı ve sanatçılar, tasarım ve sanat eserleri ve etkinlikleri ilgili bir yazılı sınav ve/veya test sınavı yapılacaktır.

Portfolyo:Adayın lisans eğitimi süresince yaptığı çalışmaların yanı sıra serbest olarak ürettiği sanat ve tasarım ürünleri de incelenir. Portfolyo PDF formatında hazırlanmalıdır. Portfolyonun uzun kenarı en fazla 30cm olmalıdır. Portfolyonun içinde adayın üretimini anlatan en az 10 çalışma; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini  ve eğitim durumunu kapsayan 1 (bir) sayfa özgeçmiş ve adayların programa başvurma gerekçelerini, beklentilerini, hedeflerini, amaçlarını ve kurumu tercih etme nedenlerini açıklayan, 500 kelimeden az olmayan başvuru mektubunu içermelidir.

Portfolyolar,  başvuru mektubu ile beraber en geç  ( 05 Ağustos 2019)  tarihine kadar ( deugrafiksanattayeterlik@gmail.com ) elektronik posta adresine gönderilir, ayrıca sınav günü basılı bir kopyayı aday beraberinde getirir ve teslim eder. Basılı kopya adaya iade edilmez.

Mülakat:Adayın gösterilen sanat ve tasarım ürünleri hakkında bilgi vermesi ve yorum yapması, bununla birlikte alan üzerine sorulacak soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .