Grafik Sanatta Yeterlilik

SANATTA
YETERLİK

Program Hakkında

Bu programda grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilip, ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entelektüel birikime sahip akademisyenler, grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Kabul Koşulları
Öğrenci Kaynağı

Kontenjan
Belgeler:

Yüksek Lisans Diploması

Not Dökümü
(4 üzerinden 3)
veya
(100 üzerinden 80)

Yabancı Dil Belgesi

 

Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin Grafik,Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı ASD tezli yüksek lisans mezunları

10 (+1 Yabancı Uyruklu)

Sınav:

 

 

Yazılı

 

 

 

 

Portfolyo

 

 

 

Mülakat

 

 

 

Başvuru Mektubu

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Grafik Baskı, Görsel İletişim Tasarımı branşlarında yer alan alanlar.

Yazılı: Sanat ve Tasarım üzerine belli başlı kavramlardan, sanatçılardan, sanat eserlerinden, etkinliklerden ve verilen bir soruya yapılan yorumdan oluşan bir yazılı sınav yapılacaktır.

Portfolyo: Adayın lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince yaptığı çalışmaların yanı sıra serbest olarak ürettiği sanat ve tasarım ürünleri de incelenir. Çalışmalarla ilgili gelebilecek soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir. Portfolyo basılı olmalı ve başvuruyla birlikte ilan edilen birime elden ya da postayla teslim ederler.  Başvuru mektubu ile birlikte teslim edilmelidir. Dijital eser (Web sitesi, animasyon) gösterecek adaylar CD ortamında portfolyo oluşturup teslim etmelidirler. 

Mülakat: Adayın gösterilen sanat eserleri hakkında bilgi vermesi ve yorum yapması, bununla birlikte alan üzerine sorulacak soruları doğru ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir.

Başvuru Mektubu: Adaylar programa başvurma gerekçelerini, beklentilerini, hedeflerini, amaçlarını ve kurumu tercih etme nedenlerini açıklayan, 500 kelimeden az olmayan bir mektup yazarlar ve mektubu sisteme online yükler ya da ilan edilen birime elden ya da postayla telim ederler. Söz konusu mektup asılı portfolyo ile birlikte teslim edilmelidir.

 

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .