Giriş Sınavları Hakkında

GİRİŞ SINAVLARI HAKKINDA

 

Birimlerin sınav değerlendirmeleri (aşamaları), öğrenci kaynakları, program detayları vs.
“Üst Menü>Akademik Birimler” sekmesindeki tanıtımlarda belirtilmiştir.

Puanlama %50 not ortalaması 
(transkript) + %50 sınav (portfolyo, yazılı, mülakat, performans vs.) olarak yapılır.

 

1.  Yüksek Lisans Programlarına başvurularda yabancı dil şartı aranmamaktadır.

2. Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvurabilmek için yabancı dil puanı olarak YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğer kabul edilen sınavlardan son beş yıl içinde (YÖK’ün 7 Haziran 2016 tarih ve 34014 sayılı yazısı gereğialınmış en az 60 puan alınması gerekmektedir.

3. Enstitümüze başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır. ALES sınavının sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan da ALES vb. sınav belgesi aranmamaktadır. Yabancı uyruklu adayların başarı notları, mülakat sınavı ile not ortalaması alınarak belirlenecektir.Yabancı uyruklu adaylarla, lisans-Yüksek lisans  eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların  diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylar için  DEÜ Senatosu tarafından belirlenen kurum ve merkezler tarafından verilen C1 düzeyinde Türkçe yeterlik belgesi gereklidir. Bilgi için:   ( http://gse.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/05/Guzel-Sanatlar-Enstitusu-Uygulama-Esaslari.pdf ) sayfamızı inceleyiniz.

4. Yüksek Lisans Programına giriş sınavı değerlendirmeleri (aşamaları), ilgili programın özelliklerine göre mülakat, yazılı sınav, yetenek-yeterlik sınavı, çalgı performans değerlendirme, portfolyo incelemesi ( Başvurulan her ASD için ayrı teslim edilecek ) vb.den bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 65 not alması gerekir.

5. Doktora/Sanatta Yeterlik programına giriş sınavı değerlendirmeleri (aşamaları), ilgili öğretim programının özelliklerine göre mülakat, yazılı sınav, yetenek-yeterlik sınavı, çalgı performans değerlendirme, portfolyo incelemesi          ( Başvurulan her ASD için ayrı teslim edilecek )vb.den bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 70 not almış olması gerekmektedir.

6. Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.

7. İlgili Anabilim/Anasanat dallarının yapacakları sınav sonucunda, Yüksek Lisans Programları için Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için Yüksek Lisans not ortalaması da (transkript) eklenerek (%50) başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar sıralanan adaylar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde transkript not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

8. Portfolyo istenen sınavlarda adayların dosyalarını zengin bir içerikle sunmaları değerlendirme için önem taşımaktadır.Aday birden çok  ASD başvurularında extra portfolyo hazırlayıp  sınav jürilerine teslim edecektir. Teslim edilen portfolyolar sınav evrakı olduğundan iade edilmez.

9. Müzik Anasanat Dalı sınavlarında istenen “ESERLERİN LİSTESİ“, Yüksek Lisans için burada, Sanatta Yeterlik için burada ve aynı zamanda Akademik Birimler>Müzik Anasanat Dalı tanıtım sayfalarında ilan edilmektedir. Listedeki eserlerin takip edilmesi gerekmektedir.

10. Adaylar, Giriş Sınavları için başvurdukları birimlerde  T.C. KİMLİK – PASAPORT  ve SINAV GİRİŞ BELGESİ-ÖZGEÇMİŞ BELGESİ- ONAYLI NOT DÖKÜM BELGESİ ( TRANSKRİPT ) -PORTFOLYOLARI ile birlikte sınav günü saat 09.00 ’de hazır bulunmalıdırlar.