Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlilik

Sanatta Yeterlik programı açabilmek için YÖK tarafından belirlenen öğretim üyesi kriterleri sağlanamadığından, Enstitümüz Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı öğrenci alımına kapalıdır….