Fotoğraf Yüksek Lisans

2019-2020

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Bu program, estetik ve kuramsal bilgi eğitim programı içinde yer alır. Geleneksel ve çağdaş fotoğraf teknikleri teorik ve uygulamalı derslerle tarihsel süreç içinde incelenir. Program, fotoğraf eğitimi yanında farklı sanat alanlarından seçmeli derslerle desteklenerek disiplinlerarası bir eğitim hedefler.
Kabul Koşulları
Öğrenci Kaynağı

Kontenjan

Belgeler:

Lisans Diploması 

Not Dökümü

( Sınav günü getirilecek )

Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Fotoğraf Ana Sanat Dalı ve/veya Fotoğraf Bölümü, Grafik, Sinema Televizyon, Film Tasarımı; Sanat ve Tasarım Fakülteleri’nin Fotoğraf Ana Sanat Dalı; İletişim Fakülteleri’nin Radyo Televizyon Sinema, Fotoğraf ve Video, Reklamcılık, Gazetecilik, Görsel Tasarım; İletişim Bilimleri Fakülteleri’nin Fotoğraf ve Video, Reklamcılık, Görsel Tasarım, Gazetecilik; Eğitim Fakülteleri’nin Resim İş Öğretmenliği, Resim ve Grafik Bölümü ve/veya Ana Sanat Dalı, Fen Edebiyat Fakülteleri’nin Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı’ndan lisans mezunu olmaları.

10 + 1

Sınav:
Yazılı Sınav % 50 

 


Portfolyo % 30 


 


Mülakat % 20

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Fotoğraf, Fotoğraf Sanatı, Fotoğraf Tarihi, Sanat Akımları ve Genel Sanat Tarihi

-Adayın kişisel fotoğraf çalışmalarından oluşan portfolyoları değerlendirilir. Basılı veya dijital fotoğraflardan oluşabilir.Basılı portfolyo bir dosya içerisinde yada dijital portfolyo bir USB  içerisinde teslim edilmeli ve sunulmalıdır.Sunulacak görsel sayısı en fazla 30 adet olmalıdır.Teslim edilen portfolyolar sınav evrakı olduğundan iade edilmez.

-Adaya gösterilen fotoğraf ve sanat eserleri hakkında bilgi vermesi, ayrıca alan üzerine sorulacak soruları cevaplaması gerekir.

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .