Fotoğraf Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

Program Hakkında

Bu program, estetik ve kuramsal bilgi eğitim programı içinde yer alır. Geleneksel ve çağdaş fotoğraf teknikleri teorik ve uygulamalı derslerle tarihsel süreç içinde incelenir. Program, fotoğraf eğitimi yanında farklı sanat alanlarından seçmeli derslerle desteklenerek disiplinlerarası bir eğitim hedefler.
Kabul Koşulları
Öğrenci Kaynağı

Kontenjan
Belgeler:

Lisans Diploması 

Not Dökümü

Güzel Sanatlar Fakülteleri: Fotoğraf, Grafik, Resim Bölümleri; Eğitim Fakültesi: Resim-İş Eğitimi Bölümü; Sanat ve Tasarım Fakülteleri: Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ve İletişim Fakültesi mezunları


10
Sınav:

Yazılı Sınav

Portfolyo


Mülakat

 

Sınava Tabi Tutulacak Alanlar: Fotoğraf Alanı

Dersler, kredileri, mezuniyet koşulları ve program hakkında diğer tüm detaylar için tıklayınız .