Film Tasarımı Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programı açabilmek için YÖK tarafından belirlenen öğretim üyesi kriterleri sağlanamadığından, Enstitümüz Film Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrenci alımına kapalıdır….