Akademik Personel-Seramik ve Cam

 

Prof. Halil YOLERİ
Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Efe TÜRKEL
Dr. Öğr. Üyesi Candan GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Ali Temel KÖSELER
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ