Akademik Personel-Seramik ve Cam

 

Prof. Sevim ÇİZER
Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Halil YOLERİ
Doç. Efe TÜRKEL
Yard. Doç. Candan GÜNGÖR
Yard. Doç. Ali Temel KÖSELER
Yard. Doç. Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ