Akademik Personel-Resim

 

Prof. Gülay SAĞLAM
Prof. Mümtaz SAĞLAM
Doç. Dr. A. Feyzi KORUR
Anasanat Dalı Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK
Doç. Yıldız ERSAĞDIÇ