Akademik Personel-Resim

 

Prof. Gülay SAĞLAM
Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Mümtaz SAĞLAM
Doç. Dr. A. Feyzi KORUR
Doç. Rasim ÖZGÜR
Yard. Doç. Murat ÖZDEMİR
Yard. Doç. Borga KANTÜRK