Akademik Personel-Opera

 

 

 

 

Prof. Zibelhan DAĞDELEN
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Linet ŞAUL
Doç. Pınar UÇMAN KARAÇALI
Yard. Doç. Alper M. KAZANCIOĞLU