Akademik Personel-Opera

 

 

 

 

Prof. Zibelhan DAĞDELEN
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Linet ŞAUL
Doç. Pınar UÇMAN KARAÇALI
Dr. Öğr. Üyesi Alper M. KAZANCIOĞLU