Akademik Personel-Müzik Teknolojisi

 

 

 

Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN
Dr. Öğr. Üyesi Serhat DURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Suat VERGİLİ