Akademik Personel-Geleneksel

 

Prof. Oya SİPAHİOĞLU
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK
Dr. Öğr. Üyesi Aynur MAKTAL
Dr. Öğr. Üyesi Vedat KACAR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla Cengiz KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Gonca KARAVAR
Dr. Öğr. Üyesi Serap SAVAŞ IŞIKHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Esra KAVCI ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖZTÜRK