Akademik Personel-Geleneksel

 

Prof. Oya SİPAHİOĞLU
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK
Yard. Doç. Aynur MAKTAL
Yard. Doç. Vedat KACAR
Yard. Doç. Atilla Cengiz KILIÇ
Yard. Doç. Gül GÜNEY
Yard. Doç. Gonca KARAVAR
Yard. Doç. Serap SAVAŞ IŞIKHAN
Yard. Doç. Ayşe ÇETİN
Yard. Doç. Esra KAVCI ÖZDEMİR
Yard. Doç. Bahadır ÖZTÜRK