Akademik Personel-Geleneksel

 

Prof. Oya SİPAHİOĞLU
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Filiz ADIGÜZEL TOPRAK
Doç. Aynur MAKTAL
Doç. Vedat KACAR
Doç. Atilla Cengiz KILIÇ
Doç. Gül GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Gonca KARAVAR
Dr. Öğr. Üyesi Serap SAVAŞ IŞIKHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇETİN
Doç. Esra KAVCI ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖZTÜRK