Akademik Personel-Fotoğraf

 

Prof. Dr. Simber ATAY
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Işık SEZER
Yard. Doç. Dr. Gökhan BİRİNCİ
Yard. Doç. Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. Sadık TÜMAY