Akademik Personel-Fotoğraf

 

Prof. Dr. Simber ATAY
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Işık SEZER
Doç. Dr. Gökhan BİRİNCİ
Doç. Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Sadık TÜMAY
Dr. Öğr. Üyesi Nezaket TEKİN