Akademik Personel-Fotoğraf

 

Prof. Dr. Simber ATAY
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Işık SEZER
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BİRİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi A. Beyhan ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Sadık TÜMAY