Akademik Personel-Fotoğraf

 

Prof. Dr. Simber ATAY
Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Işık SEZER
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BİRİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi A. Beyhan ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Sadık TÜMAY
Dr. Öğr. Üyesi Nezaket TEKİN