Akademik Personel-Film Tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi. Zühal Çetin ÖZKAN
Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Anasanat Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Faik KARTELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Sabire SOYTOK
Doç.Dr. Dilek TUNALI
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR
Doç.Dr. Sali SALİJİ
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ZIRAMAN