Akademik Personel-Film Tasarımı

 

Dr. Öğr. Üyesi. Zühal Çetin ÖZKAN
Anasanat Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp TARANÇ
Dr. Öğr. Üyesi Faik KARTELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Sabire SOYTOK
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TUNALI
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR
Yard. Doç. Dr. Sali SALİJİ
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ZIRAMAN