Örgün Öğretim


ÖRGÜN ÖĞRETİM KONTENJANLARI

Enstitümüz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Öğretim Kontenjanlarıdır.

Bu kontenjanlar, ilgili mevzuatlar uyarınca her yıl Enstitümüz tarafından belirlenir ve yenilenir.

(+) değerler yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını gösterir…

Anabilim/Anasanat

Yüksek Lisans

Doktora / Sanatta Yeterlik

Film Tasarımı

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Fotoğraf

10 

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Geleneksel Türk Sanatları

15 (+1)

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Grafik

10 (+1)

10 (+1)

Heykel

8 (+1)

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Müzik (konsvtr)

28 (+1)

21 (+1) 

Müzik Bilimleri

12

8

Müzik Teknolojisi

8

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Opera

5 (+1)

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Resim

7 (+1)

5 (+1) 

Sahne Sanatları

5

3

Sanat ve Tasarım

20 (+1)

15 (+1)

Seramik ve Cam Tasarımı

13 (+3)

Öğrenci Alımı Yapılamamaktadır…

Tekstil ve Moda Tasarımı

15 (+1)

8 (+1)