Örgün Öğretim


ÖRGÜN ÖĞRETİM KONTENJANLARI

Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Öğretim Kontenjanlarıdır.

Bu kontenjanlar, ilgili mevzuatlar uyarınca her yıl Enstitümüz tarafından belirlenir ve yenilenir.

(+) değerler yabancı uyruklu öğrenci kontenjanını gösterir…

Anabilim/Anasanat

Yüksek Lisans

Doktora / Sanatta Yeterlik

Film Tasarımı

10

Öğrenci Alımı Yapılmamaktadır…

Fotoğraf

10 (+1)

Geleneksel Türk Sanatları

10 (+1)

7 (+1)

Grafik

10 (+1)

10 (+1)

Heykel

8 (+1)

Öğrenci Alımı Yapılmamaktadır…

Müzik (konsvtr)

25 (+1)

25 (+1) 

Müzik Bilimleri

12

8

Müzik Teknolojisi

8

Opera

2

Öğrenci Alımı Yapılmamaktadır…

Resim

7 (+1)

5 (+1) 

Sahne Sanatları

10

5

Sanat ve Tasarım

20

15

Seramik ve Cam Tasarımı

13 (+3)

5 (+3) 

Tekstil ve Moda Tasarımı

15 (+1)

8 (+1)