WEB'den Kayıt Yenileme


WEB'den KAYIT YENİLEMELER

Web'den Kayıt Yenileme Resimli Anlatımı için TIKLAYINIZ

Web'den Kayıt Yenileme
7 EYLÜL 2017 (10.00) - 12 EYLÜL 2017
(23.59)
                                 

Bilimsel Hazırlık ve Eski Bölüm (kapatılan) öğrencileri hariç diğer tüm öğrencilerimiz 
kayıt yenilemelerini, Web'den Kayıt Yenileme sistemini kullanarak yapacaklardır.


"Ders seçimlerinde tavsiye edilen min. AKTS 30, max. AKTS 40'dır"

Bilimsel Hazırlık alacak öğrencilerimizin kayıtları MANUAL'dir. Bu öğrenciler kayıt tarihleri arasında bölümlerine giderek ders seçimi yapacak, bölümün uygun gördüğü bilimsel hazırlık derslerini içeren formu Enstitümüze elden teslim edeceklerdir.


1.  Web'den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin "DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt" (http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla giriş yaparak derslerini seçecekleri yazılım kontrollü bir veritabanı ortamıdır.

2 .  Sisteme girişte öğrencileri 2 kontrol bekler: Harç Sorgulama (HS) ve Adres Güncelleme (AG). HS, sistemin öğrenciye açılması için gerekli ilk adımdır. Öğrenci bu adımda harç bilgisini sorgular. Borcu olmayan öğrenciye sistem açıktır. Borcu olan öğrenci, Türkiye İş Bankası'nın herhangi bir şubesine öğrenci numarasıyla ödemesini yapar. Ödeme sonrası Banka, öğrenci numarasını sisteme iletir ve yazılım gelen komutla sistemi öğrenciye açar. Borç ödenmediği sürece öğrenci için sistem açılmayacaktır. AG ise, öğrencilerimizin e-mail ve tel. bilgileri başta olmak üzere iletişim verilerini güncelleyeceği bir kontroldür. Öğrenci-Kayıt Danışmanı-Enstitü iletişimi bu bilgilerle sağlanacağından, AG kontrolü tüm öğrencilerimiz için oldukça önemli bir adımdır.

3.  Tüm öğrencilerimiz sistemde HAZIRLIK-DERS-TEZ aşamalarıyla kayıtlıdır. Bu aşamalar, öğrencilerimizin sistemdeki durum veya sınıf bilgisini gösterir (Sınıf0-Sınıf1-Sınıf2). Buna göre: HAZIRLIK aşaması öğrencileri, Bilimsel Hazırlıktaki öğrencilerdir (Sınıf0). Bu aşamadaki öğrenciler sisteme girdiklerinde durumlarını gösteren ve HS-AG sonrası kaydı ŞAHSEN yapacaklarını belirten bir uyarıyla karşılaşırlar. Dolayısıyla, BİLİMSEL HAZIRLIK alan öğrencilerimiz kayıtlarını Enstitümüze ŞAHSEN gelerek yapacaklardır. DERS aşamasındaki öğrencilerimiz (Sınıf1), Enstitümüzde ilk ders yılında olan öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı içinde alacakları dersleri seçerler. TEZ aşamasındaki öğrencilerimiz (Sınıf2) ders aşamasını tamamen veya kısmen bitirmiş, tez danışmanı daha önceki dönemlerde atanmış öğrencilerdir. Bu öğrencilerin sistemdeki ders seçimi yalnızca Tez+Uzmanlık Alanı olmasına rağmen, alttan ders alma yükümlülüğü olanlar veya ders seçmek isteyenler Tez+Uzmanlık Alanı yanında Ders de seçerler/seçebilirler. DERS ve TEZ aşamasındaki tüm öğrenciler kayıt yenilemelerini Web üzerinden yapacaklardır.

4.  Web Kayıt'la birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri de kayıtlar süresince tam denetim ve onaylama yetkisine sahip KAYIT DANIŞMANLIĞI'dır. Enstitümüze ait her birimden 1 Öğretim Üyesi, lisansüstü programları için KAYIT DANIŞMANI olarak atanmıştır.

Her birim için KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerimiz şunlardır:

Film Tasarım Anasanat Dalı: Yard. Doç. Dr. Sabire BATUR ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Fotograf Anasanat Dalı: Yard. Doç. Dr. Sadık TÜMAY ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı: Yard. Doç. Gonca KARAVAR ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Grafik Anasanat Dalı: Doç. Ceren Bulut YUMRUKAYA ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Heykel Anasanat Dalı: Doç. Arzu ATIL ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Müzik Anasanat Dalı (konservatuvar): Doç. Ebru Güner CANBEY ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı:
Doç. Dr. Aykut B. ÇEREZCİOĞLU ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Müzik Teknolojisi Bilim Dalı: Yard. Doç. Dr. Suat VERGİLİ ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Opera Sanat Dalı (konservatuvar):
 Doç. Pınar Uçman KARAÇALI ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Resim Anasanat Dalı:
Yard. Doç. Borga KANTÜRK ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Sahne Sanatları Anasanat Dalı: Yard. Doç. Dr. Levent BERBER ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı: Yrd.Doç. Gonca KARAVAR ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Seramik ve Cam Anasanat Dalı: Yard. Doç. Efe TÜRKEL ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )
Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı: Yard. Doç. Öznur ENES ( Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir )

5. Enstitümüzde, plastik sanatlar grubu kapsamındaki öğrencilerimiz (geleneksel, grafik, heykel, resim, fotograf, sanat ve tasarım, seramik ve cam, tekstil ve moda tasarım anasanat dalları öğrencileri), kayıtlar sırasında kendi birim dersleri dışında grubundaki diğer birimlerin seçmeli derslerini de seçebilirler. Bu amaçla Web Kayıt arayüzüne (seçilecek birim derslerinin en altına) "Enstitüdeki Diğer Tüm Seçmeli Dersler için Tıklayınız" linki eklenmiştir. Diğer taraftan, plastik sanatlar grubu dışında kalan birimlerimizde de tez aşaması dahil her zaman aktif ders seçimi öğrenciler için seçenektir. Bu birimlerimiz için de arayüze "Biriminizdeki Tüm Seçmeli Dersler İçin Tıklayınız" linki eklenmiştir. Bu açılır linkler tıklandığında, tüm seçimlik dersler seçilebilir olarak görülür ve hemen yanında (en sağda) kısaca "neden" sorusuna yönelik bir sekme daha belirir. Eğer seçim nedeni yalnızca dersi almak ise (ilk ders seçimi, ilk defa seçilecek ders), KAYIT DANIŞMANI onayıyla Web Kayıt arayüzünde her ders seçilebilir. Bazen derslerin kodları değişir ama isim ve içerikleri aynıdır. Bu durumda kalınan bir ders kod değişikliğiyle öğrencinin karşısına otomatik çıkmayabilir. Böyle durumlar için açılır linke "kalınan ders tekrarı" eklenmiştir. Bunun dışında, daha önce başarısız/devamsız olunan bir ders "yerine" farklı bir dersin seçilmesi gerekebilir. Bu durumda "ders değiştirme" seçeneği devrededir. Son olarak, daha önce başarıyla alınmış ancak notu düşük olan bir dersin tekrar seçilmesi gerektiğinde "not yükseltme" seçeneği bulunmaktadır. Ancak "ilk defa ders seçimi", "kalınan ders tekrarı" ve "ders değiştirme" için tüm işlemler web üzerinden tamamlanmasına rağmen, "not yükseltme" durumunda DİLEKÇEYLE ŞAHSEN BAŞVURU şartı aranmaktadır ve bu durum arayüzde "uyarıyla" öğrenciye duyurulur.

Not yükseltme için seçim yapacak öğrencilerimiz, içeriğinde nedeni ve derslerin olduğu KAYIT DANIŞMANI onaylı DİLEKÇELERİNİ, kayıt süreleri içinde  Enstitümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.


6.  Öğrencilerimiz sistem üzerinden derslerini seçip işlemlerini tamamladıklarında, bu seçimler kendi birimlerine ait yukarıda 4. Madde'de belirtilen KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerine yönlendirilir. Kayıt yenilemeler ancak KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi'nin onayından sonra tamamlanır. Dolayısıyla her öğrencimiz, birimindeki KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi ile sistem üzerinden bağlantı halinde olmalıdır (güncel adres ve tel. verileri (AG) bu nedenle çok önemlidir). KAYIT DANIŞMANI, gerekli gördüğü durumlarda sistem üzerinden öğrenciyi her türlü nedenle uyarabilir, yönlendirebilir, görüşmeye çağırabilir. TEZ aşamasındaki öğrencilerimizden seçeceği ders yalnızca Tez+Uzmanlık Alanı olanlar (başka ders seçmeyecekler) için sistem, KAYIT DANIŞMANI onayına gerek duymadan kaydını tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

7.  Tez, tüm programlar için Uzmanlık Alanı dersi ile birlikte devam eden bir süreçtir. Bu nedenle sistem, Tez olmadan Uzmanlık Alanı, Uzmanlık Alanı olmadan Tez dersini seçtirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte SEMİNER dersi, yalnızca Yüksek Lisans ve Doktora programlarının bahar döneminde DERS aşamasındaki öğrencilerimizin almakla yükümlü olduğu zorunlu bir derstir. Seminer dersinin aktif olabilmesi için mutlaka öğrenci tez danışmanının atanması gerekir. Tez danışmanı atanmayan öğrenciler web kayıtta seminer dersini göremezler. Bu durumda seminer dersi, atama yapıldıkça öğrenci işleri tarafından öğrenci müfredatına sonradan yüklenecektir.

8. KAYIT DANIŞMANI tarafından onaylanarak kaydı tamamlanan öğrenci, sistemden çıkış yapmadan kayıt formunun çıktısını alarak saklamak zorundadır. Aynı şekilde KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerimiz de kayıtları onaylanan öğrencilerin kayıt formlarını dijital ortamda saklarlar.

Kayıt Formu yalnızca güvenlik amacıyla istenen bir belgedir. Web Kayıt üzerinden kaydını tamamlayan öğrenci, eğer gerek görürse hemen formu imzalatabilir. Ancak bu form ileride doğabilecek sorunlara karşı alındığından, öğrencilerimiz formlarını sonradan da KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerimize imzalatabilirler. Bu formlar öğrencilerimizde kalacaktır. 

9.  Enstitümüzde birkaçı dışında tüm birimlerimizin dersleri seçimlik olduğundan, Enstitümüz Web Kayıt işlemlerinde Ekle/Çıkar haftası kayıt sonrası ilan edilen günlerle sınırlıdır ve farklıdır. Ekle/Çıkar günlerinde, KAYIT DANIŞMANI onayı sonrası zorunlu bir değişiklik gerekirse, bu durum öğrenci tarafından kendi KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi'ne bildirilir ve KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi Enstitümüze değişiklik talebini ileterek öğrenciye tekrar kayıt imkanı sunulur.