Kayıt Yenilemeler

MANUAL (WEB DIŞINDAN, ŞAHSEN BAŞVURU YOLUYLA)
KAYIT YENİLEME YAPACAK BİRİMLERİMİZ İÇİN
DERS KAYIT FORMLARI
Konservatuvar birimlerimiz MÜZİK ANASANAT DALI ve OPERA SANAT DALI için      2014-2015 BAHAR dönemi kayıt yenilemeleri web üzerinden değil
ŞAHSEN BAŞVURU yoluyla yapılacaktır.
Bu birimlerimizdeki öğrencilerimiz aşağıdaki kayıt formlarını doldurarak işlemlerini Enstitümüzde manual olarak yapabilirler.

MANUAL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: 2 - 12 Şubat 2015


Manual kayıt yenilemelerle ilgili tüm detaylar için
tıklayınız.


(ders seçimleriyle ilgili teknik tüm detaylar için DEÜ Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 20, 30 ve 38'e bakınız)

Haftalık ders programları birimlerden veya Enstitümüzden sorgulanabilir.

  Yüksek Lisans Doktora / Sanatta Yeterlik
 Hazırlık Aşaması
(Y.Dil veya Bilimsel Hazırlık)
 pdf icon2  
     
 Müzik Anasanat Dalı
(Konservatuvar)
 pdf icon2  pdf icon2
     
 Opera Sanat Dalı
(Konservatuvar)
 pdf icon2  pdf icon2