TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA , TEZ İZLEME TOPLANTILARI VE TEZ SAVUNMA TARİHLERİ HAKKINDA.

Yayınlanma Tarihi: 18-06-2020

Enstitümüz Yönetim Kurulu 14.05.2020 tarih ve 11 sayılı toplantısında 2019-2020 Bahar dönemi için ( Küresel Pandemi nedeniyle )  ;

a) Tez izleme toplantıları ve Tez önerisi savunma sınavlarının son tarih olarak  30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması,

b) Yüksek Lisans / Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürilerinin  son tarih olarak  29 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılması kararı almıştır. 

İşlemlerin Enstitümüz Uygulama Esaslarına göre takip edilmesi önemle duyurulur.