LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI ve KESİN KAYIT TARİHLERİ

Yayınlanma Tarihi: 23-08-2019


GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Sınav Sonuçları 02 Eylül 2019 günü ilan edilecektir.

Güzel Sanatlar Enstitümüz DEÜ Tınaztepe Yerleşkesine taşınmıştır. Kayıtlar ve Eğitim Tınaztepe’deki binamızda yapılacaktır.! 

Adres:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ

ADATEPE MAH. DOĞUŞ CAD. NO:209

35390 BUCA – İZMİR

Kesin Kayıt Tarihleri:03-05  Eylül 2019 asil (kesin kayıtlar, giriş sınavlarını kazanan öğrenci adaylarımızın elden evrak teslimidir) Yedek liste 05 Eylül 2018 günü saat 17.oo’de ilan edilecektir.

06 Eylül 2018 günü Adı Yedek Listede olup, kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.
Ön Kayıt Başvurularındaki beyanlarıyla,  belgeleri arasında uyuşmazlık olanlar ile kayıtlar sırasında herhangi bir nedenle belgelerini sunmayanların kesin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.!!!

Kesin kayıt için takip edilecek aşamalar:

 1) Asil listede bulunan adaylar; http://debis.deu.edu.tr/debis.php 

sayfasına giriş yapıp web üzerinden kayıtlarını yaptıktan sonra istenen belgelerle Enstitümüz öğrenci işlerine istenen evrakları teslim edeceklerdir.

2) Enstitü web sayfasında bulunan “Lisansüstü Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Bilgi Formu” bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak enstitü öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

3) KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        a) Diploma ya da  Mezuniyet belgesi (1 adet)

 • Yüksek Lisans programına kayıt için Lisans diploması aslı  ya da mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Sanatta Yeterlik/Doktora programına kayıt için Yüksek Lisans diploması aslı ya da mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Mezuniyet belgesinin fotokopisi üzerinde, alındığı Üniversite tarafından vurulmuş “Aslı Gibidir” damgası bulunmalıdır. Bu mümkün değilse, Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna belgenin aslı ve fotokopisi birlikte getirilmelidir.
 • Yabancı ülkeden alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin, noter ya da yeminli tercüme bürosu tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi getirilmelidir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.06.2017 tarih ve 43443 sayılı yazısı gereğince, yabancı bir ülkeden alınan diploma ya da mezuniyet  belgesine sahip  olan  aday öğrencilerden  Diploma Denklik Belgesi istenmektedir.
 • DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan sınavlardan alınan C 1 Türkçe yeterlik belgesi (yabancı uyruklu adaylar için)

       b)  Onaylı Transkript (1 adet)

 • Yüksek Lisans programına kayıt için Lisans transkripti
 • Sanatta Yeterlik/Doktora programına kayıt için Yüksek Lisans transkripti
 • Yabancı  ülkelerden  alınan  transkriptin,  noter  ya  da  yeminli  tercüme  bürosu  tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi getirilmelidir.

       c) Nüfus Cüzdanı  veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi  (1 adet)

 • Nüfus cüzdanı üzerinde TC kimlik numarası bulunmayan adayların; kimlik numaralarını, T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfasından elde etmeleri ve kayıt sırasında yanlarında belgelerinin asıllarını da bulundurmaları gerekmektedir.
 • Pasaport (yabancı uyruklu adaylar için)

          d)  Yabancı Dil Belgesi (1 adet)

 • Tüm Sanatta Yeterlik/Doktora programları için geçerlidir.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği Kabul edilen uluslararası sınavlardan bu puan muadili bir puanının olduğu onaylı belge  ” yabancı dil puanı olarak YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğer kabul edilen sınavlardan son beş yıl içinde – YÖK’ün 7 Haziran 2016 tarih ve 34014 sayılı yazısı gereği- alınmış en az 60 puan veya muadili .”

         e)  Renkli Vesikalık Fotoğraf (4 adet) (4,5 x 6 cm.)

 • Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.

      f)  Askerlik Durum Belgesi

 • Erkek Adaylar İçin Terhis ya da Tecil Olduğunu Gösterir son bir ay içinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)

      g)  Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

       h)  İkametgah Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

Önemli Not:

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 7. Fıkrası  gereğince, gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte ve tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. “Öğrenci kaynağında esas olan, belirlenen kaynağın diploma veya geçici mezuniyet belgesi aynen yazmasıdır.”

Adres:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

DEÜ TINAZTEPE YERLEŞKESİ

ADATEPE MAH. DOĞUŞ CAD. NO:209

35390 BUCA – İZMİR