KESİN KAYITLAR HAKKINDA.

Yayınlanma Tarihi: 05-09-2020

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Sınav Sonuçları 11 Eylül 2020 günü saat 17.00’de ilan edilecektir. 

Kesin Kayıt Tarihleri:14-16 Eylül 2020  asil (kesin kayıtlar, giriş sınavlarını kazanan öğrenci adaylarımızın elden evrak teslimidir) Yedek liste 16 Eylül 2020 günü saat 17.oo’de ilan edilecektir.

Ön Kayıt Başvurularındaki beyanlarıyla,  belgeleri arasında uyuşmazlık olanlar ile kayıtlar sırasında herhangi bir nedenle belgelerini sunmayanların kesin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.!!!

Kesin kayıt için takip edilecek aşamalar:

 1) Asil listede bulunan adaylar; http://debis.deu.edu.tr/debis.php sayfasına giriş yapıp web üzerinden kayıtlarını yaptıktan sonra ” DEBİS hesaplarına; numaranız@ogr.deu.edu.tr ve şifresi doğum tarihiniz  GGAAYYYY (örnek: 01011980 ) olacak şekilde erişebilirler.”  ( Web sayfamızda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimizin öğrenci noları 14 Eylül 2020 günü saat 10.oo’da yayınlanacaktır.) istenen belgeleri Enstitümüz öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.  ( Güncellendi ) Kesin kayıt olacak Asil listedeki öğrencilerimiz,  14-16 Eylül 2020 tarihleri arasında   ( 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 13.0o’dan sonra  Enstitümüze bizzat geleceklerdir)

2) Aşağıdaki linke tıklayıp  “Lisansüstü Öğrenciler İçin Kesin Kayıt Bilgi Formu” bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak enstitü öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

http://gse.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/09/20-21-belge.pdf

3) KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        a) Diploma  (1 adet)

 • Yüksek Lisans programına kayıt için Lisans diploması aslı  ve onaylı fotokopisi
 • Sanatta Yeterlik/Doktora programına kayıt için Yüksek Lisans diploması aslı ve onaylı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi üzerinde, alındığı Üniversite tarafından vurulmuş “Aslı Gibidir” damgası bulunmalıdır. Bu mümkün değilse, Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna belgenin aslı ve fotokopisi birlikte getirilmelidir.
 • Yabancı ülkeden alınan diploma belgesinin, noter ya da yeminli tercüme bürosu tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi getirilmelidir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.06.2017 tarih ve 43443 sayılı yazısı gereğince, yabancı bir ülkeden alınan diploma ya da mezuniyet  belgesine sahip  olan  aday öğrencilerden  Diploma Denklik Belgesi istenmektedir.
 • DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan sınavlardan alınan C 1 Türkçe yeterlik belgesi (yabancı uyruklu adaylar için)

       b)  Onaylı Transkript (1 adet)

 • Yüksek Lisans programına kayıt için Onaylı Lisans transkripti
 • Sanatta Yeterlik/Doktora programına kayıt için Onaylı Yüksek Lisans transkripti
 • Yabancı  ülkelerden  alınan  transkriptin,  noter  ya  da  yeminli  tercüme  bürosu  tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi getirilmelidir.

       c) Nüfus Cüzdanı  veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi  (1 adet)

 • Nüfus cüzdanı üzerinde TC kimlik numarası bulunmayan adayların; kimlik numaralarını, T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfasından elde etmeleri ve kayıt sırasında yanlarında belgelerinin asıllarını da bulundurmaları gerekmektedir.
 • Pasaport Fotokopisi  (yabancı uyruklu adaylar için)

          d)  Yabancı Dil Belgesi (1 adet)

 • Tüm Sanatta Yeterlik/Doktora programları için geçerlidir.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği Kabul edilen uluslararası sınavlardan bu puan muadili bir puanının olduğu onaylı belge  ” yabancı dil puanı olarak YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğer kabul edilen sınavlardan son beş yıl içinde – YÖK’ün 7 Haziran 2016 tarih ve 34014 sayılı yazısı gereği- alınmış en az 55 puan veya muadili .”
 • https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yds-belgesi-olmaksizin-sartli-kayit-imkani.aspx

         e)  Renkli Vesikalık Fotoğraf (4 adet) (4,5 x 6 cm.)

 • Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.

      f)  Askerlik Durum Belgesi

 • Erkek Adaylar İçin Terhis ya da Tecil Olduğunu Gösterir son bir ay içinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)

      g)  Vukuatlı Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

       h)  İkametgah Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

 

Önemli Not:

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 7. Fıkrası  gereğince, gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte ve tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. “Öğrenci kaynağında esas olan, belirlenen kaynağın diploma veya geçici mezuniyet belgesi aynen yazmasıdır.”