FOTOĞRAF VE FİLM TASARIMI ANASANAT DALLARI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURULARINDA ALES SINAV SONUÇ BELGESİ İSTENECEKTİR.

Yayınlanma Tarihi: 16-05-2020

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ 14 NİSAN 2020 TARİH/ 31099 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARI UYARINCA ENSTİTÜMÜZ FOTOĞRAF VE FİLM TASARIMI ANASANAT DALLARI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURULARINDA ALES SINAV SONUÇ BELGESİ İSTENECEKTİR.

 

Yüksek Lisans için ; Başvurduğu programın  herhangi bir puan türünden olan  55  ( Elli Beş ) ALES  veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora  için ; Başvurduğu programın herhangi bir puan  türünden olan  60 ( Altmış ) ALES   veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

ÖNEMLİ NOT: 

 10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021
tarihine kadar uygulanmaz.”

YÖK SAYFASINDAKİ DUYURU ;

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/lisansustu-ek-sure-hakki.aspx